Godziny pracy Kancelarii

od poniedziałku do piątku

Istnieje możliwość świadczenia usług prawnych poza siedzibą Kancelarii m.in. w siedzibie przedsiębiorcy, w miejscu wskazanym przez Klienta (w tym poza m. Łódź, w szczególności na terenie powiatu łaskiego i pabianickiego).

Praktykowane jest wcześniejsze telefoniczne, bądź e-mailowe ustalanie dogodnego terminu, godziny i miejsca spotkania.